Οδηγοί / σεμινάρια

Εργαλείο επιδιόρθωσης Windows 8

Εργαλείο επιδιόρθωσης Windows 8

Όταν χρησιμοποιείτε Windows 8, δεν είναι ασυνήθιστο να αντιμετωπίσετε κάποιο ζήτημα. Αν διαπιστώσετε ότι είστε σε θέση να εκκινήσετε Windows 8 ως συνήθως, το εργαλείο αυτόματης επιδιόρθωσης μπορεί να έρθει σε πρακτικό. Το εργαλείο που έρχεται με τα Windows, έτσι θα υπάρξει καμία ανάγκη να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε. Θα σαρώσει διάφορες ρυθμίσεις, επιλογές ρύθμισης παραμέτρων, τα αρχεία συστήματος, κλπ. Αν είναι σε θέση να διαγνώσει τα ζητήματα, θα διορθώσει τους.

Επισκευή Microsoft Outlook

Εάν αντιμετωπίζετε ζητήματα με Microsoft Outlook, ίσως χρειαστεί να επανεγκαταστήσετε ή ν...