Κατηγορία αρχεία: Κακόβουλου λογισμικού

Κατάργηση Santa ransomware

Το γνωστό ως Santa ransomware χαρακτηρίζεται ως μια πολύ επιζήμια λοίμωξη ransomware, οφείλετα...

Κατάργηση Shellbot Botnet

Shellbot Botnet είναι ένα botnet που προσβάλλει κυρίως Linux servers και ευπαθείς συσκευές Internet of...

Κατάργηση Hermes 2.1 Virus

Hermes 2.1 Virus είναι μια πραγματικά σοβαρή απειλή, γνωστή ως ransomware ή αρχείο-κρυπτογράφ...