Κατηγορία αρχεία: Πιθανώς ανεπιθύμητο εφαρμογή

Κατάργηση PC OptiClean

PC OptiClean είναι ένα εργαλείο βελτιστοποίησης αμφισβητήσιμη σύστημα, ταξινομούνται...

αφαίρεση Gstatic

Gstatic.com είναι μια νόμιμη τομέα, που ανήκουν και χρησιμοποιούνται από την Google να φο...

Κατάργηση 12startpage.com

12startpage.com επέκταση μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ένα δυνητικά ανεπιθύμητο πρόγραμ...