Κατηγορία αρχεία: Πιθανώς ανεπιθύμητο εφαρμογή

Κατάργηση Driver Talent

Driver Talent είναι ένα αποκαλούμενο πρόγραμμα οδήγησης updater, που ειδικοί ασφάλειας θε...

Κατάργηση My System Mechanic

My System Mechanic είναι μια νέα εφαρμογή που διαφημίζονται ως ένα εργαλείο βελτιστοποίη...

Κατάργηση PC Speed Up

PC Speed Up είναι ένα potentially unwanted program (PUP), διαφημίζεται ως ένα εργαλείο βελτιστοποίηση...