Κατηγορία αρχεία: Πιθανώς ανεπιθύμητο εφαρμογή

αφαίρεση Mac Tweaker PUP

Mac Tweaker PUP αναφέρεται σε ένα σύστημα βελτιστοποίησης εργαλείο Mac Tweaker που θεωρείτα...

Κατάργηση Driver Talent

Driver Talent είναι ένα αποκαλούμενο πρόγραμμα οδήγησης updater, που ειδικοί ασφάλειας θε...