Archívy kategórií: Trojan

Odstrániť KadrBot Trojan

KadrBot Trojan Trojan je kategorizované ako závažná infekcia, ktorá môže vážne poškodiť váš počítač. Nemusí vedieť infekcie, pokia...

Odstrániť Shlayer Trojan virus

Shlayer Trojan virus Trójsky kôň je vážne kontaminácie, ktoré môžu vážne ohroziť váš počítač. Bezpečnostných utilít mala upozorn...

Astaroth Trojan – ako odstrániť?

Astaroth Trojan je trójsky kôň, a klasifikovaných ako ťažká infekcia. Trójske kone bežiace na pozadí tak pokiaľ váš anti-malware identi...

Odstrániť Html/scrinject.b Trojan

Html/scrinject.b Trojan je trójsky kôň, ktorý by mohli kontaminovať váš OS prostredníctvom niektorých škodlivý nevyžiadaných e-mailov, ...

Odstrániť CryptoStealer Trojan

CryptoStealer Trojan odkazuje na malware, ktorý sa pokúsi ukradnúť cryptocurrency. CryptoStealer je zastrešujúci pojem, ktorý pokrýva malwar...

Odstrániť Shlayer Trojan virus

Shlayer Trojan virus je Trojan hrozby, ktoré možno dostal do počítača bez vášho vedomia. Bezpečnostné programy bude schopná vás upozorni...