วิธีการ / สอน

รัฐบาลออสเตรเลียออกคู่มือการทำธุรกิจขนาดเล็กเบอร์ปลอดภัย

รัฐบาลออสเตรเลียออกคู่มือการทำธุรกิจขนาดเล็กเบอร์ปลอดภัย

ธุรกิจขนาดเล็กที่ออสเตรเลียและครอบครัวองค์กรผู้ตรวจได้ประกาศ guide เพื่อช่วยป้องกันการโจมตีไซเบอร์อาจจะหายนะ หลังจาก research จาก 2016 ได้แสดงให้เห็นว่า ร้อยละ 43 ของอาชญากรรมไซเบอร์เลือกธุรกิจขนาดเล็กเป็นเป้าหมายธุรกิจขนาดเล็ก แม้ว่าการวิจัย กว่าปีเก่า ผลไม่น่าจะแตกต่างกันมาก ถ้าไม่เลวร้าย