คลังเก็บหมวดหมู่: แอดแวร์

เอา GF8F8.TMP.EXE

GF8F8.TMP.EXEเป็นแฟ้มปฏิบัติที่เป็นของโปรแกรมไม่พึง ปพลิเค...

JS/Mindspark.E – วิธีลบ

JS/Mindspark.Eจะตรวจจับที่ใช้สำหรับแอพึงเป็นของ Mindspark โต้ตอบเค...

Pokki – วิธีลบ

Pokkiเป็นโปรแกรมที่จัดอยู่ในประเภทซอฟต์แวร์ที่อาจไม่...

เอา Apple Warning Alert Virus

หากคุณพบ Apple เตือนแจ้งเตือนเปิดบนหน้าจอ แนะนำให้ คุณได...