คลังเก็บหมวดหมู่: แอดแวร์

เอา KOOL Player Adware

คูล Playerเป็นโปรแกรม adware ที่จะเต็มหน้าจอของคุณ ด้วยโฆษณ...

เอา Friendlyappz.com

Friendlyappz.comถูกมองว่าเป็นนักจี้เบราว์เซอร์ การคุกคามระดั...

เอา Baleik.com

Baleik.comเป็นความคิดที่จะนักจี้เบราว์เซอร์ การติดเชื้อค...

Go2affise.com – วิธีลบ

Go2affise.comโฆษณาป๊อปอัพมีสาเหตุจากไวรัสแอดแวร์ ซึ่งสามาร...