คลังเก็บหมวดหมู่: แอดแวร์

เอา Search.hthenewssource.net

Search.hthenewssource.netเป็นผู้บุกรุกของเบราว์เซอร์ที่ไม่น่าเชื่อ...

เอา Chameleon Explorer Pro

Chameleon Explorer Proเป็นแบบ potentially unwanted program (PUP), ซึ่งโฆษณาเป็นเครื่องมื...

เอา My Weather Today

ป๊อปอัปและเปลี่ยนเส้นทางเช่นMy Weather Todayมีมากกว่าไม่เกิด...

เอา PDF Converter App

ป๊อปอัพและ reroutes เช่นPDF Converter Appมีมากกว่าไม่เกิดขึ้นเนื่องจ...

เอา Windows Warning Alert Scam

Windows Warning Alert Scamเป็นการแจ้งเตือนไวรัสปลอมที่อ้างว่า คอมพิ...

เอา My Speed Tester

My Speed Tester reroutes เกิดขึ้นเนื่องจากโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับ...