คลังเก็บหมวดหมู่: แอดแวร์

เอา WebBarMedia

WebBarMediaน่าจะ สร้างแถบ WebBar ซึ่งเป็นแบบ potentially unwanted program (PUP) ลูกไม่...

เอา localweathertoday.co

เปลี่ยนเส้นทางlocalweathertoday.coเกิดขึ้นเนื่องจากแอดแวร์ติดต...

เอา Cloudfront

d2ucfwpxlh3zh3.Cloudfront.netเป็น potentially unwanted programs เป็นโดเมน (ลูก), หรือโดยเฉพา...

เอา PDF Tycoon

ป๊อปอัพและ reroutes เช่นPDF Tycoonมีมากกว่าไม่เกิดขึ้นเนื่องจาก...

เอา Qtwebengineprocess.exe

Qtwebengineprocess.exeเป็นกระบวนการที่อาจปรากฏในตัวจัดการงาน ไม่...