คลังเก็บหมวดหมู่: แอดแวร์

เอา Tikotin.com

Tikotin.com ถือว่าเป็นไวรัสเปลี่ยนเส้นทาง, การปนเปื้อนที่ค...

เอา CrossBrowser

CrossBrowser reroutes จะเกิดขึ้นเนื่องจากโปรแกรมสนับสนุนโฆษณาที...

เอา Email Helper App

ถ้า Email Helper App reroutes กำลังเกิดขึ้นคุณอาจมีแอดแวร์ปนเปื้อนเ...

วิธีการลบ Hlpradc

การแสดงแบบผุดขึ้นและการแสดง Hlpradc ซ้ำเหมือนมักจะเกิดเพ...

เอา TabApp from MAC

ป๊อปอัพและเปลี่ยนเส้นทางเช่นTabappมักจะเกิดขึ้นเนื่องจ...