คลังเก็บหมวดหมู่: Browser Hijacker

เอา FooBaroo.com

FooBaroo.comคือเป็นนักจี้เบราว์เซอร์ไม่เชื่อถือความตั้งใจ...

วิธีการลบ Vosteran

Vosteranเป็นนักจี้เบราว์เซอร์ที่แปลกมีวัตถุประสงค์ในกา...

เอา Tudonav.com

Tudonav.comเป็นนักจี้เบราว์เซอร์ที่ไม่น่าเชื่อถือ ด้วยเป้...

เอา Searchplusnow.com

Searchplusnow.comเป็นไวรัสเปลี่ยนเส้นทางที่น่าสงสัยที่อาจเปล...