คลังเก็บหมวดหมู่: Browser Hijacker

เอา Tonsharrensinjust.pro

Tonsharrensinjust.pro ถือว่าเป็นนักจี้เบราว์เซอร์, การปนเปื้อนค่อ...

เอา mediasvideo.world

mediasvideo.world จะถือว่าเป็นไวรัสเส้นทาง, การปนเปื้อนในระดับ...

เอา Login To My Email

Login To My Email เป็นผู้บุกรุกเบราว์เซอร์ไม่คิดว่าจะเป็นภัยค...

เอา apple-vpn-pro.com

apple-vpn-pro.com จัดเป็นไวรัส, การปนเปื้อนเล็กน้อยที่ไม่ควรทำ...

เอา Encryptedsearch.org

Encryptedsearch.org มีการแบ่งประเภทเป็นนักจี้เบราว์เซอร์, การติ...