คลังเก็บหมวดหมู่: Malware

เอาGotcha Ransomware

Gotcha Ransomwareransomware มีการแบ่งประเภทเป็นมัลแวร์อันตรายเป็นกา...

เอาBtix Ransomware

Ransomware ที่รู้จักกันเป็น Btix Ransomware การแบ่งประเภทเป็นภัยคุกค...

เอา.LOVE Files Virus

Ransomware ที่รู้จักกันเป็น .LOVE Files Virus ภัยคุกคามที่ร้ายแรง, เนื่...

เอาCarcn Ransomware

Carcn Ransomwareเป็นมัลแวร์ที่มีไฟล์เข้ารหัส, มากขึ้นโดยทั่วไ...