คลังเก็บหมวดหมู่: Malware

เอา TQV Ransomware

TQV Ransomwareเป็นเชื้อที่เข้าสู่คอมพิวเตอร์เพื่อล็อคไฟล์เ...

เอา GandCrab4 Ransomware

GandCrab4 Ransomwareเป็นรุ่นสี่ของการติดเชื้อ GandCrab ที่เป็นที่รู้จ...

เอา Locky Imposter Ransomware

แอบ lockyเป็นการเข้ารหัสลับแฟ้มมัลแวร์ แต่การจัดประเภท...

เอา XeroWare ransomware

Ransomware ที่เรียกว่าไวรัสล็อคเกอร์ XeroWare จัดว่าเป็นการติดเช...