คลังเก็บหมวดหมู่: โปรแกรมประยุกต์อาจ

กำจัด Gstatic

Gstatic.comคือโดเมนถูกต้องตามกฎหมาย เป็นเจ้าของ และใช้ Google เ...

เอา File Association Helper

File Association Helperเป็นโปรแกรม WinZip พัฒนา โดยการใช้งาน WinZip มันไม่ได...

เอา PUP.Optional.Reimage

PUP.Optional.Reimageหมายถึงโปรแกรม Reimage ซึ่งเป็นโปรแกรมอาจ (PUP) โดยบา...

กำจัด DeviceCensus.exe

DeviceCensus.exe เป็นแฟ้มปฏิบัติที่เดิมเป็นของระบบปฏิบัติการ Win...