คลังเก็บหมวดหมู่: โปรแกรมประยุกต์อาจ

กำจัด Mac Tweaker PUP

Mac Tweaker PUPหมายถึงเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Tweaker Mac ที่...

เอา AutoIt v3 script virus

AutoIt v3 script virusหมายถึงไวรัสที่สร้างขึ้นโดยใช้ภาษาการเขียน...

เอา Driver Talent

Driver Talentคือที่เรียกว่าเดตไดร์ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านควา...

เอา Interenet Optimizer

Interenet Optimizerเป็นโปรแกรม adware ที่จะทำให้โหลดของโฆษณาจะปรากฏ...