คลังเก็บหมวดหมู่: โปรแกรมประยุกต์อาจ

กำจัด DeviceCensus.exe

DeviceCensus.exe เป็นแฟ้มปฏิบัติที่เดิมเป็นของระบบปฏิบัติการ Win...

เอา WinZip Driver Updater

WinZip Driver Updaterเป็นการถูกต้องตามกฎหมายแต่อาจไม่พึงประสงค์...