คลังเก็บหมวดหมู่: โปรแกรมประยุกต์อาจ

เอา TwitterTime

TwitterTimeเป็นโปรแกรมที่ให้ผู้ใช้คาดคะเนถึง Twitter แต่ในความ...

เอา Advanced Identity Protector

Advanced Identity Protectorเป็นแบบ potentially unwanted program (PUP) ที่อ้างว่าจะซอฟต์แวร์...

เอา PC OptiClean

PC OptiCleanคือเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพของระบบที่น่...

กำจัด Gstatic

Gstatic.comคือโดเมนถูกต้องตามกฎหมาย เป็นเจ้าของ และใช้ Google เ...