คลังเก็บหมวดหมู่: โปรแกรมประยุกต์อาจ

เอา Simpliclean

Simplicleanถือว่าเป็นโปรแกรมอาจ (PUP) โดยบางส่วน ลูกไม่ติดเชื้...

กำจัด PC Cleaner Pro 2018

PC Cleaner Pro 2018เป็นโปรแกรมอาจในความเป็นจริง ดังนั้นแม้ว่าด...

เอา Boost PC Pro 2018

Boost PC Pro 2018เป็นโปรแกรมอาจไม่พึงประสงค์ (PUP) ที่สามารถติดตั...

เอา My PC Mechanic Malware

คุณควรเอาออก My PC Mechanic Malware จากคอมพิวเตอร์ของคุณทันทีถ้าคุ...

เอา AutoFixer Pro 2018

AutoFixer Pro 2018เป็นโปรแกรมอาจไม่พึงประสงค์ (PUP) ที่อ้างว่า จะส...