คลังเก็บหมวดหมู่: โปรแกรมประยุกต์อาจ

เอา My System Mechanic

My System Mechanicเป็นโปรแกรมใหม่ที่เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภา...

เอา Computer Speed Optimizer

Computer Speed Optimizerจัดว่าเป็นแบบ potentially unwanted program (PUP), แต่โฆษณาเครื่อง...

เอา PC Speed Up

PC Speed Upเป็นแบบ potentially unwanted program (PUP), โฆษณาเป็นเครื่องมือเพิ่มปร...

กำจัด Duckduckgo.com

Duckduckgo.comเป็นส่วนขยายเบราว์เซอร์ที่ถูกต้องตามกฎหมายที...

เอา NetMeterX

NetMeterXเป็นโปรแกรมอาจไม่พึงประสงค์ (PUP) และ adware โฆษณาเป็นเค...