คลังเก็บหมวดหมู่: Toolbar

กำจัด TestForSpeed Toolbar

TestForSpeed Toolbarจะทำการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ต้องการเบราว์เซอร์...

เอา HoroscopeBuddy Toolbar

HoroscopeBuddy Toolbarเป็นสมาชิก Mindspark โต้ตอบเครือข่าย บริษัทที่เป็น...

เอา HolidayPhotoEdit Toolbar

HolidayPhotoEdit Toolbarเป็นโปรแกรมอาจไม่พึงประสงค์ (PUP) ที่แอบอ้างเป...

เอา GifaPalooza Toolbar

GifaPalooza Toolbarเป็นโปรแกรมอาจ (PUP), พัฒนา โดย Mindspark โต้ตอบเครือข่า...

เอา GifsGalore Toolbar

GifsGalore Toolbarเป็นโปรแกรมฟรีที่มักจะมาถึงผู้ใช้คอมพิวเตอร...