คลังเก็บหมวดหมู่: Trojan

กำจัด JS:MINER-C

JS:MINER-Cจัดว่าเป็นการติดเชื้อโทรจัน ดังนั้นถ้าคุณเคยพบ...

กำจัด Trojan.JS.Miner.d

Trojan.JS.Miner.dเป็นม้าโทรจันที่ติดเชื้อผู้ใช้คอมพิวเตอร์เพ...

กำจัด Keylogger.Revealer

Keylogger.Revealerเป็นการติดเชื้อเก่าที่สามารถดาวน์โหลดซอฟต์แ...

เอา VMProtect Miner Trojan

VMProtect Miner Trojanเป็นโทรจันที่จะติดตั้ง miner ซึ่งจะใช้ทรัพยากร...