คลังเก็บหมวดหมู่: Trojan

เอา Vigorf trojan

Vigorf trojan ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการตรวจจับโทรจันทั่วไป. โท...

เอา Gen:Variant.Razy

Gen:Variant.Razy มีการแบ่งประเภทเป็นภัยคุกคามโทรจัน, ว่าส่วนใ...

เอา FlawedAmmyy Trojan

FlawedAmmyy Trojan เป็นโทรจันที่สามารถเข้าสู่เครื่องของคุณผ่า...

เอา GozNym

โทรจันทั่วไปบางอย่างจะระบุเป็น GozNym โดยการประยุกต์ใช้...

Trojan.IStartSurf กำจัด

โทรจันทั่วไปบางอย่างจะถูกตรวจพบ Trojan.IStartSurf โดยโปรแกรมป้...