Kategoriarkiv: Trojan

Hur tar man bort CryptBot

CryptBot är identifikations namnet många anti-malware program använder för generiska Trojan upptäckt. Trojaner är så farliga infektioner som...

Ta bort CryptInject.A

Om du har antivirusprogram, kan det använda CryptInject.A för generiska Trojan upptäckt. Tänk på att trojaner egentligen inte är mindre hot. Din...

Ta bort S.Nemucod

Om det finns Malware Removal program installerade på din dator, kan den använda S.Nemucod för generiska Trojan identifiering. Kom ihåg att trojane...

Ta bort Trojan.GenericKD.40401242

Om du har anti-malware program, kan det använda Trojan.GenericKD.40401242 för att identifiera generiska trojaner. Det bör nämnas att trojaner är ...

Ta bort BlackRemote

BlackRemote Trojan tros vara ett allvarligt hot som kan orsaka en hel del problem. Dina säkerhetsverktyg borde kunna varna dig om hotet, men annar...

Ta bort Casbaneiro trojan

Casbaneiro trojan klassificeras som ett Trojan hot, och det förmodligen in ditt operativsystem via skadliga bilagor, falska nedladdningar eller in...