” Summon To Court For Pedophilia ” e-mail to oszustwo, które jest skierowane głównie do użytkowników francuskojęzycznych, ponieważ jest napisane w języku francuskim. Główna intencja tego konkretnego oszustwa e-mailowego nie jest dokładnie jasna, chociaż prawdopodobnie albo wyłudzi dane osobowe użytkowników, albo nakłoni ich do zapłacenia fałszywych grzywien. E-mail informuje użytkowników, że mogą zostać oskarżeni o oglądanie filmów z pornografią dziecięcą i angażowanie się w pedofilię, a także inne przestępstwa. E-mail ma wyglądać jak wezwanie do sądu.

 

Summon To Court For Pedophilia email scam

 

Ten konkretny e-mail jest skierowany do użytkowników francuskojęzycznych, ale istnieją prawie identyczne wiadomości skierowane do użytkowników w innych krajach. E-mail jest rzekomo wysyłany przez Ministerstwo Sprawiedliwości Francji i ma na celu poinformowanie użytkowników, że mogą zostać oskarżeni o różne przestępstwa związane z pedofilią i pornografią dziecięcą. E-mail wspomina o różnych prawach i artykułach w celu zastraszenia użytkowników.

Zgodnie z e-mailem użytkownicy mają 72 godziny na wyjaśnienie się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeśli użytkownicy nie odpowiedzą, sprawa zostanie przekazana sędziemu, który następnie wyda nakaz aresztowania. Aby odpowiedzieć na wiadomość e-mail, użytkownicy muszą podać swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, numer telefonu, adres domowy itp. Po nawiązaniu komunikacji z tymi oszustami oszuści mogą próbować nakłonić użytkowników do zapłacenia „grzywny” za rzekome wycofanie opłat.

Bonjour

Vous trouverez en pièces jointes
Bien cordialement
Mr Christian RODRIGUEZ
Directeur général de la gendarmerie nationale
TEL:+33 6 44 66 00 73

MINISTÈRE de la JUSTICE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Gendarmerie
nationale
MAIL :gendarmerienationale545@gmail.com

CONVOCATION EN JUSTICE

Pou r les nécessités d’une enquête judiciaire (Article 390-1 du Code de procédure pénale)

À votre attention

À la demande de Madame. Catherine DE BOLLE commissaire générale de la police fédérale, élue au poste de Directrice d’Europol ” Brigade de protection des mineurs (BPM) ” nous vous adressons cette convocation. La COPJ ou convocation par officier de police judiciaire est prévue par l’article 390-1 du Code de Procédure Pénale. Elle vaut citation devant le Tribunal et est décidée par le Procureur de la République. En application des dispositions de l’article 372 du code pénal énonce : ” Tout attentat à la pudeur commis sans violences ni menaces sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de 16 ans accomplis, sera puni de la réclusion. L’article 227-23 du Code pénal dispose : « Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer. d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 Euros d’amende. Nous engageons à votre encontre, des poursuites judiciaires peu après une saisie informatique de la Cyber-infiltration pour :

– Pédopornographie
– Pédophilie
– Exhibitionnisme
– Cyber pornographie
– Trafic sexuel

Pour votre information. la loi 390-1 du Code de procédure pénale de mars 2007 aggrave les peines lorsque les propositions. les agressions sexuelles ou les viols ont pu être commis en recourant à internet. Vous avez commis l’infraction après avoir été ciblé sur internet (site d’annonce), visualisation de vidéo à caractère pédopornographique . des photos/vidéos dénudées de mineur ont été enregistrées par notre cyber-gendarme et constituent les preuves de vos infractions.
Dans un souci de confidentialité nous vous adressons cet e-mail. vous êtes prié de vous faire entendre par mail en écrivant vos justifications pour qu’elles soient mises en examen et vérifiées afin d’évaluer les sanctions : cela dans un délai strict de 72 heures. Passé ce délai. nous nous verrons dans l’obligation de transmettre notre rapport à Mme Maryvonne CAILLIBOTTE. Procureur de la République de Versailles pour établir un mandat d’arrêt à votre encontre et nous procéderons à votre arrestation immédiate par la gendarmerie la plus proche de votre Lieu de résidence et vous serez fiché au registre national des délinquants sexuels. Dans ce cas. votre dossier sera également transmis aux associations de lutte contre la pédophilie et aux medias pour publication de personne fiché au RN DS.

Cordialement,

Mr. Christian RODRIGUEZ,
Directeur général de la Gendarmerie Nationale
MAIL :gendarmerienationale545@gmail.com
—-
DIRECTION CENTRALE DE LA GENDARMERIE
BRIGADE DE PROTECTION DES MINEURS
Adresse : 4 rue Claude-Bernard 92130 Issy-les-Moulineaux

Jeśli użytkownicy dają się nabrać na tego typu oszustwa i ujawnią swoje poufne informacje, powinni zachować ostrożność w przypadku niechcianych wiadomości e-mail, połączeń telefonicznych lub innych kontaktów. Gdy informacje o użytkownikach znajdą się tam, będą sprzedawane na różnych forach hakerskich i wykorzystywane do różnych oszustw.

Jak zidentyfikować ” Summon To Court For Pedophilia ” wiadomości e-mail jako oszustwa

Tego typu oszustwa wykorzystują taktyki psychologiczne, aby przestraszyć i wywrzeć presję na użytkowników. E-mail oskarżający użytkowników o oglądanie filmów przedstawiających wykorzystywanie dzieci i angażowanie się w pedofilię zaalarmowałby każdego, niezależnie od tego, czy jest winny, czy nie. Aby uniknąć dalszych działań prawnych i długiego dochodzenia, użytkownicy, którzy otrzymują ” Summon To Court For Pedophilia ” oszukańcze wiadomości e-mail, mogą zdecydować się na zapłacenie żądanej kwoty pieniędzy.

E-maile, które grożą podjęciem kroków prawnych, są bardzo łatwe do zidentyfikowania jako oszustwa. Głównie dlatego, że organy ścigania nie wysyłają takich e-maili. Gdyby użytkownicy zostali oskarżeni o przestępstwo, skontaktowano by się z nimi telefonicznie lub listem fizycznym, w zależności od kraju zamieszkania. Z pewnością nie zostaliby poproszeni o złożenie zeznań lub innych szczegółów za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ponadto, gdyby użytkownicy zostali oskarżeni o poważne przestępstwo, takie jak pedofilia lub oglądanie pornografii dziecięcej, byłoby długie dochodzenie, a grzywna z pewnością nie spowodowałaby, że zarzuty zniknęłyby.

Jeśli użytkownicy sprawdzą te e-maile z czystą głową, bardzo szybko stanie się jasne, że nie jest to prawdziwe. Nie tylko treść nie ma sensu, ale same e-maile są pełne błędów gramatycznych / ortograficznych. Oficjalna korespondencja od organów ścigania nie miałaby w sobie żadnych błędów, ponieważ wyglądałoby to nieprofesjonalnie. Ale ponieważ złośliwi aktorzy często używają narzędzi tłumaczeniowych, takich jak Tłumacz Google, e-maile używają wielu niezręcznych języków / zwrotów, których normalnie nie widziałbyś w oficjalnej korespondencji.

Oszukańcze wiadomości e-mail, takie jak ” Summon To Court For Pedophilia „, są zwykle wysyłane z bardzo wątpliwych adresów e-mail, więc jest to kolejny prezent. Legalna wiadomość e-mail od organów ścigania nie zostanie wysłana z losowo wyglądającego adresu e-mail kończącego się na @gmail.com.

Dodaj komentarz