Zřeknutí se odpovědnosti

Informace obsažené v této webové stránky je pouze pro obecné informační účely. Informace jsou poskytovány od 2-remove-virus.com a zároveň jsme se snaží udržet informace jako aktuální a správné, jak je to možné, Neděláme žádné prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu, výslovně uvedené nebo předpokládané, o úplnost, přesnost, spolehlivost, vhodnost nebo dostupnost webové stránky nebo informace, produkty, služby, nebo související grafiky obsažené na webu pro jakýkoli účel. Spoléhali na takových informací je tedy výhradně na vlastní nebezpečí.Také Nezaručujeme správnost těchto informací.

V žádném případě jsme nebude odpovědná za žádné ztráty nebo škody včetně, bez omezení, nepřímé nebo následné ztráty nebo škody, nebo jakékoliv ztráty nebo škody vůbec vyplývající ze ztráty dat či ušlého zisku, vyplývající z nebo související s používáním tohoto webu nebo jeho produktů na trh.

Prostřednictvím tohoto webu jste schopni přejít na jiné webové stránky, které nejsou pod kontrolou 2-remove-virus.com. Nemáme žádnou kontrolu nad povahu, obsah a dostupnost těchto určitých webů. Zařazení odkazů nemusí být nutně vyplývá doporučení nebo neschvaluje názory vyjádřené v nich.Veškeré úsilí udržovat webové stránky nahoru a běží hladce. Nicméně 2-remove-virus.com nenese žádnou zodpovědnost za a nebude odpovědná za, webové stránky, měnit, nebo je dočasně nedostupná z důvodu technických problémů jsou mimo naši kontrolu.

2-remove-virus.com nabízí články a dalších produktů doporučení. Používáním této stránky souhlasíte s tím, že nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakékoli důsledky jakékoli kroky v důsledku prohlížení tohoto webu.Poskytujeme odkazy na různé bezpečnostní související softwarové produkty a nenese odpovědnost za škody PC nebo jiný systém související problémy, které vznikají v důsledku použití na trh software na tomto webu.

Konečně veškerý obsah na 2-remove-virus.com a jeho stránky se nesmí být použity nebo redistribuovány bez povolení vlastníka webu.

Při použití 2-remove-virus.com souhlasíte s těmito podmínkami.