Αποκάλυψη

ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΊΤΕ ΠΆΝΤΑ ΔΙΚΉ ΣΑΣ ΈΡΕΥΝΑ (ΕΚΤΕΛΈΣΕΙ ΔΈΟΥΣΑ ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ) ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΓΟΡΆ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΑΠΌ ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΜΈΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΎΟΥ. ΑΥΤΌ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΙ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΠΩΛΟΎΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΌ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ ΚΑΙ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΆΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΕΣ.

ΣΎΝΔΕΣΗΣ ΥΛΙΚΌ

Εκτός αν αναφέρεται ρητά το αντίθετο, θα πρέπει να υποθέσουμε ότι όλες οι αναφορές σε προϊόντα και υπηρεσίες σε 2-remove-virus.com γίνονται επειδή συνδέσεις υλικό που υπάρχει μεταξύ της ιστοσελίδας ιδιοκτήτης («ιδιοκτήτης») και τους προμηθευτές της τα παραπάνω προϊόντα και τις υπηρεσίες («πάροχος»).

ΚΑΛΉ ΤΗ ΠΊΣΤΕΙ ΣΥΣΤΆΣΕΙΣ

Ο ιδιοκτήτης προτείνει προϊόντα και υπηρεσίες σε 2-remove-virus.com βασίζεται εν μέρει σε μια καλή τη πίστη ότι η αγορά των εν λόγω προϊόντων ή υπηρεσιών θα βοηθήσει αγοραστών γενικότερα. Ο ιδιοκτήτης έχει αυτό καλή τη πίστη, επειδή (α) ο ιδιοκτήτης έχει δοκιμάσει το προϊόν ή η υπηρεσία που αναφέρθηκε πριν από συνιστώντας ή (β) ο ιδιοκτήτης έχει ερευνήσει τη φήμη του παρόχου και έχει κάνει την απόφαση να συστήσει την παροχήν προϊόντα ή υπηρεσίες με βάση την ιστορία του προμηθευτή στην παροχή αυτά ή άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες. Δηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν από τον ιδιοκτήτη για προϊόντα και υπηρεσίες αντικατοπτρίζουν την τίμια γνώμη του ιδιοκτήτη, με βάση τα γεγονότα που είναι γνωστό ότι ο ιδιοκτήτης κατά τη στιγμή που ένα προϊόν ή μια υπηρεσία αναφέρεται σε 2-remove-virus.com.

ΠΙΘΑΝΉ ΜΕΡΟΛΗΨΊΑ ΚΑΙ ΔΈΟΥΣΑ ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ

Γνώμη του ιδιοκτήτη για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία μπορεί να εν μέρει σχηματιστεί (συνειδητά ή υποσυνείδητα) εν μέρει βασίζεται στο γεγονός ότι ο ιδιοκτήτης έχει αποζημιωθεί ή θα αποζημιωθούν λόγω του ιδιοκτήτη επιχειρηματικές σχέσεις με τους παρόχους.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο ιδιοκτήτης και ο πάροχος θα πρέπει μια επιχείρηση ή την προσωπική σχέση που περιλαμβάνει τον ιδιοκτήτη που λαμβάνουν αποζημίωση που σχετίζονται με προϊόντα και υπηρεσίες που αναφέρονται σε 2-remove-virus.com. Ωστόσο, η φύση της σχέσης είναι αρκετά για να στοιχειοθετηθεί μια υλική σύνδεση μεταξύ του ιδιοκτήτη και του παρόχου.

Επειδή υπάρχει υλική σύνδεση μεταξύ του ιδιοκτήτη και παρόχους προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται σε 2-remove-virus.com, θα πρέπει να πάντα να υποθέσουμε ότι ο ιδιοκτήτης μπορεί να είναι μεροληπτική λόγω του ιδιοκτήτη του σχέσης με τον πάροχο ή/και επειδή ο ιδιοκτήτης έχει λάβει ή θα λάβουν κάτι της αξίας από έναν πάροχο.

Εκτελέστε τη δική σας δέουσα επιμέλεια πριν από την αγορά ενός προϊόντος ή υπηρεσίας που αναφέρεται στο 2-remove-virus.com (ή οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα).

ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗ

Ο τύπος αποζημίωσης που εισπράττει ο ιδιοκτήτης μπορεί να ποικίλλει. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο ιδιοκτήτης μπορεί να λάβει δωρεάν προϊόντα, υπηρεσίες ή χρήματα από έναν πάροχο πριν από την αναφορά της υπηρεσίας παροχής προϊόντων ή υπηρεσιών στις 2-remove-virus.com.

Σε άλλες περιπτώσεις, ο ιδιοκτήτης μπορεί να λάβει μια νομισματική επιτροπή ή μη-χρηματική αποζημίωση, όταν αναλάβει δράση με βάση το περιεχόμενο του 2-remove-virus.com. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, όταν αγοράζετε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία από έναν πάροχο αφού κάνετε κλικ σε μια σύνδεση θυγατρικών για 2-remove-virus.com.

ΚΈΡΔΗ ΑΠΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΉΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ

Αν 2-remove-virus.com έχει κέρδη αποποιήσεις, αυτή αποζημίωση πολιτική γνωστοποίησης ενσωματώνονται στο εν λόγω αποποιήσεις μέσω παραπομπής.

ΥΓΕΊΑ ΑΠΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΉΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ

Αν 2-remove-virus.com έχει υγεία αποποιήσεις, αυτή αποζημίωση πολιτική γνωστοποίησης ενσωματώνονται στο εν λόγω αποποιήσεις μέσω παραπομπής.

ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ

Ο ιδιοκτήτης του στόχος είναι να κάνουν μια ευχάριστη εμπειρία σας χρήση αυτής της ιστοσελίδας. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αναφέρονται σε αυτή την ιστοσελίδα, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον ιδιοκτήτη και έχουν αυτά τα ερωτήματα απαντά πριν από να προβεί σε αγορά των εν λόγω προϊόντων ή υπηρεσιών.

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι το περιεχόμενο αυτής της σελίδας μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση.