Όροι παροχής υπηρεσιών

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα μας. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε 2-remove-virus.com, πρέπει να συμφωνείτε να συμμορφώνονται και να δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται παρακάτω.

Αν ΔΙΑΦΩΝΏ με οποιαδήποτε από αυτές ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΟΎΣ και ειδικούς ΌΡΟΥΣ, μην χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα ΜΑΣ.

ΑΝΗΛΊΚΩΝ

Δεν παρέχουν υπηρεσίες ή να πωλούν προϊόντα στα παιδιά. Αν είστε κάτω των 18 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας μόνο με την άδεια και την ενεργό συμμετοχή ενός γονέα ή κηδεμόνα. Εάν είστε ανήλικος, παρακαλώ μην να παρέχει μας ή άλλους επισκέπτες της ιστοσελίδας με οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία.

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΜΈΡΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΌΝΤΩΝ ΌΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΩΝ

Πολιτική απορρήτου αποτελεί μέρος του, και με την επιφύλαξη, αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Μπορείτε να δείτε την πολιτική απορρήτου μας, στις 2-remove-virus.com.

ANTI-SPAM ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΜΈΡΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΌΝΤΩΝ ΌΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΩΝ

Anti-spam πολιτική μας είναι μέρος της, και με την επιφύλαξη, αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Μπορείτε να δείτε anti-spam πολιτική μας σε 2-remove-virus.com.

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΓΝΩΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ, ΑΝ ΥΠΆΡΧΟΥΝ, ΕΊΝΑΙ ΜΈΡΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΌΝΤΩΝ ΌΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΩΝ

Αν υπάρχει μια πολιτική αποκάλυψη αποζημίωση 2-remove-virus.com, η πολιτική είναι μέρος της, και με την επιφύλαξη, αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΊΕΣ

Όροι και προϋποθέσεις μπορεί να αλλάξει από καιρού εις καιρόν. Εάν γίνονται τέτοιες αλλαγές, θα είναι σε ισχύ αμέσως, και θα σας ενημερώσουμε με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας μας από τις αλλαγές που έχουν γίνει. Εάν διαφωνείτε με τις αλλαγές που έχουν γίνει, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας.

Δικαιούμαστε να καταργήσουμε αυτούς τους όρους και τις συνθήκες χρήσης, για οποιονδήποτε λόγο και οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς.

Αν σας απασχολεί σχετικά με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, θα πρέπει να διαβάσετε τους κάθε φορά, πριν να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας. Οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες θα πρέπει να ασκηθεί στην αντίληψή μας στέλνοντας ένα e-mail σε κανέναν, και παρέχοντάς μας πληροφορίες σχετικά με την ανησυχία σας.

ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΔΌΧΟΥ

Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η χρήση της ιστοσελίδας μας είναι περιορισμένη και μη αποκλειστική ως ανακλητή δικαιοδόχου μη μεταβιβάσιμη. Ενδέχεται να τερματίσουμε την άδειά σας να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας, και την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας, για οποιοδήποτε λόγο, και χωρίς να το παρατηρήσετε.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Όλο το περιεχόμενο στην ιστοσελίδα μας ανήκει σε μας ή τους προμηθευτές περιεχομένου μας. Εξ ονόματος τους εαυτούς μας και τους προμηθευτές περιεχομένου μας, διεκδικούμε όλα τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, για αυτό περιεχόμενο και δεν επιτρέπεται να θίξουν τα δικαιώματα αυτά. Θα δίωξη στο μέγιστο βαθμό του νόμου όποιος προσπαθεί να κλέψει την ιδιοκτησία μας.

Συμφωνείτε να μην Αντιγράψτε το περιεχόμενο από την ιστοσελίδα μας χωρίς άδειά μας. Τυχόν αίτημα για χρήση του περιεχομένου μας πρέπει να μας υποβληθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε καμία.

Εάν πιστεύετε ότι τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σας έχουν παραβιαστεί από το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε, στέλνοντας ένα e-mail σε κανέναν, ή στέλνοντας μας email στη διεύθυνση που κατωτέρω. Περιγράψτε λεπτομερώς η εικαζόμενη παράβαση, συμπεριλαμβανομένων των πραγματικών και νομικών στοιχείων για την αξίωσή σας της ιδιοκτησίας.

Δηλώσεις ΑΠΟΠΟΊΗΣΗΣ και ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΊ ΕΥΘΎΝΗΣ

Οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας παρέχεται σε μια » όπως είναι », » ως » ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ. Συμφωνείτε ότι η χρήση της ιστοσελίδας μας είναι με δική σας ευθύνη. ΑΠΟΠΟΙΟΥΜΕΘΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε, καμία ρητή εγγύηση, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ και των ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ και μη ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ. Δεν εγγυόμαστε ότι ιστοσελίδα μας θα είναι πάντα διαθέσιμη, πρόσβαση θα είναι αδιάκοπη, απαλλαγμένη από λάθη, να καλύψει τις απαιτήσεις σας, ή ότι τυχόν ελαττώματα στην ιστοσελίδα μας θα διορθωθούν.

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας δεν θα πρέπει αναγκαστικά να στηριχθούν επάνω και θα πρέπει να δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως επαγγελματικές συμβουλές από εμάς. Δεν εγγυούμαστε την ακρίβεια ή πληρότητα των των πληροφοριών που παρέχονται, και δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημία που προκύπτει από το γεγονός ότι βασιστήκατε στις εν λόγω πληροφορίες.

Αν σας δικαιοδοσία δεν επιτρέπουν περιορισμούς σε εγγυήσεις, ο περιορισμός αυτός μπορεί να μην ισχύουν για εσάς. Σας και ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ σχετικά με τη χρήση του site είναι να διακόψει τη χρήση του site.

Σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται ή ευθύνεται για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, συμπτωματικές, επακόλουθες (συμπεριλαμβανομένων των ζημιών από την απώλεια των επιχειρήσεων, διαφυγόντων κερδών, της ασκήσεως της προσφυγής, ή κάτι παρόμοιο), ειδικές, υποδειγματικές, τιμωρητική, ή άλλες ζημίες, υπό οποιαδήποτε νομική θεωρία, που προκύπτουν από ή σχετίζονται με την ιστοσελίδα μας, σας χρήση της ιστοσελίδας ή του περιεχομένου, με οποιοδήποτε τρόπο, ακόμη και αν ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

Συνολική ευθύνη μας για οποιαδήποτε αξίωση που προκύπτει από ή σχετίζεται με την ιστοσελίδα μας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα εκατό (100$) δολάρια και το ποσό αυτό είναι αντί όλες άλλες θεραπείες που μπορεί να έχετε εναντίον μας ή τους συνεργάτες μας. Οποιαδήποτε τέτοια αξίωση υπόκειται εμπιστευτικές δεσμευτική διαιτησία, όπως περιγράφεται στη συνέχεια ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ.

ΆΣΕΜΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΌ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε άσεμνο ή προσβλητικό περιεχόμενο που λαμβάνετε ή να δείτε από τους άλλους κατά τη χρήση της ιστοσελίδας μας. Ωστόσο, αν έχετε λάβει ή να προβάλετε αυτό το περιεχόμενο, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail σε κανέναν έτσι ώστε να ερευνήσουμε το θέμα. Αν και δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουν, διατηρούμε το δικαίωμα να ελέγχει, να διερευνά και να καταργήσετε άσεμνο ή προσβλητικό υλικό που αναρτάται στην ιστοσελίδα μας.

ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗ

Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι θα αποζημιώσετε, να υπερασπίζεστε και να Κρατήστε μας και τις θυγατρικές μας από κάθε ευθύνη, απώλεια, απαίτηση και δαπάνη, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρου, που προκύπτουν από τη χρήση της ιστοσελίδας μας ή την παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΎ ΤΩΝ ΠΑΡΌΝΤΩΝ ΌΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΩΝ

Εάν οποιοδήποτε μέρος των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης καθορίζονται από ένα δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας ως άκυρη ή ανεφάρμοστη, το τμήμα περιορίζεται ή εξαλειφθεί στο ελάχιστο μέτρο που είναι αναγκαίο, έτσι ώστε το υπόλοιπο των παρόντων όρων και προϋποθέσεων είναι πλήρως εκτελεστές και νομικά δεσμευτικές.

ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΣΥΜΦΩΝΊΑ

Όροι και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών που ενσωματώνεται στο παρόν ρητή αναφορά, αποτελούν σας συνολική συμφωνία μαζί μας όσον αφορά τη χρήση της ιστοσελίδας μας.