Κατηγορία αρχεία: Fake Antispyware

Κατάργηση ErrorFix

ErrorFix διαφημίζεται ως ένα καθαρότερο μητρώου που υποτίθεται ότι θα σας βοηθήσει ν...

Κατάργηση One10 PC Cleaner

One10 PC Cleaner ταξινομείται ως πιθανώς ανεπιθύμητο εφαρμογή. Είναι προωθείται ως ένα ...

Αφαιρέστε AWM Antivirus

AWM Antivirus ταξινομείται ως ένα παρίες anti-spyware εφαρμογή, που ανήκει στην ίδια οικογέν...

Αφαιρέστε PC Clean Pro

PC Clean Pro είναι ένα παρίες anti-spyware εφαρμογή που προσποιείται ότι είναι ένα νόμιμο σύ...