Κατηγορία αρχεία: Κακόβουλου λογισμικού

Αφαιρώ Looy ransomware

Looy ransomware είναι κακόβουλο λογισμικό κρυπτογράφησης αρχείων από την οικογένεια ranso...

Αφαιρώ Wiaw ransomware

Wiaw ransomware είναι κακόβουλο λογισμικό που κρυπτογραφεί αρχεία. Είναι μέρος της οικο...