Κατηγορία αρχεία: Πιθανώς ανεπιθύμητο εφαρμογή

WinZip Disk Tools Αφαίρεση

WinZip Disk Tools είναι ένα πιθανώς ανεπιθύμητο πρόγραμμα (PUP) που διαφημίζεται ως βελτι...

MacFly Pro Malware Αφαίρεση

MacFly Pro Malware Αναφέρεται σε ένα πιθανώς ανεπιθύμητο πρόγραμμα (PUP) που διαφημίζεται ...

Καταργήσετε BoostSpeed

BoostSpeed διαφημίζεται ως εργαλείο βελτιστοποίησης συστήματος, αλλά έχει ταξινομηθ...