Κατηγορία αρχεία: Πιθανώς ανεπιθύμητο εφαρμογή

Καταργήσετε SAntivirus

SAntivirus (ή Segurazo anti-virus) είναι ένα απατεώνων anti-virus πρόγραμμα που μπορεί να δείξει πλα...

PC Gold Optimizer Αφαίρεση

PC Gold Optimizer είναι ένα αμφισβητήσιμο εργαλείο βελτιστοποίησης του συστήματος, που ...