Κατηγορία αρχεία: Δούρειος ίππος

Trojan.Volgmer Αφαίρεση

Εάν το πρόγραμμα προστασίας από ιούς ανιχνεύει κάτι με το όνομα Trojan.Volgmer , είναι εν...

Καταργήσετε Bozok malware

Bozok malware ταξινομείται ως μόλυνση Trojan, και πιθανότατα εισήλθε στη συσκευή σας μέσω...

Trojan.Bitcoinminer Αφαίρεση

Trojan.Bitcoinminer Trojan είναι μια σοβαρή μόλυνση που θα μπορούσε να επιφέρει πολλά προβλή...