Κατηγορία αρχεία: Δούρειος ίππος

Trojan:Win32/Ymacco αφαίρεση

Ορισμένα γενικά trojans προσδιορίζονται ως Trojan: Win32/Ymacco από εφαρμογές αφαίρεσης κακόβ...