Κατηγορία αρχεία: Δούρειος ίππος

Αφαιρώ Win32:Evo-gen

Win32:Evo-gen είναι το όνομα ανίχνευσης που χρησιμοποιούν πολλές εφαρμογές κατά του κ...

Ares banking Trojan Αφαίρεση

Ares banking Trojan είναι αυτό που χρησιμοποιούν πολλά λογισμικά κατά του κακόβουλου λογ...

Win32:BogEnt Αφαίρεση

Υπάρχει πιθανώς μια γενική μόλυνση trojan στο σύστημά σας, αν Win32:BogEnt αναγνωρίζεται α...