Κατηγορία αρχεία: Δούρειος ίππος

Αφαιρέστε Dacls

Dacls είναι ένα remote access trojan (RAT), που συνδέονται με την Λαζάρου Ομάδα, ένα state-backed Βόρε...

Αφαιρέστε Lampion Trojan

Ορισμένες γενικές trojans είναι αναγνωρίσετε από το λογισμικό anti-virus, όπως Lampion Trojan. Α...

Καταργήσετε CryptInject.A

Εάν έχετε λογισμικό προστασίας από ιούς, μπορεί να χρησιμοποιηθεί CryptInject.A για τη γ...