Avsløring

DU BØR ALLTID UTFØRE DIN EGEN UNDERSØKELSE (UTFØRE DUE DILIGENCE) FØR DU KJØPER PRODUKTER ELLER TJENESTER FRA ALLE VIA INTERNETT. DETTE OMFATTER PRODUKTER OG TJENESTER SOM SELGES PÅ DETTE NETTSTEDET OG ALLE ANDRE NETTSTEDER.

MATERIALE FORBINDELSE

Med mindre annet er uttrykkelig angitt, må du anta at alle referanser til produkter og tjenester på 2-remove-virus.com er laget fordi materiale tilkoblinger finnes mellom webområdets eier («eier) og leverandørene av nevnte produkter og tjenester («leverandør»).

GOD TRO ANBEFALINGER

De anbefaler produkter og tjenester på 2-remove-virus.com delvis basert på god tro at kjøp av slike produkter eller tjenester vil hjelpe kjøpere generelt. Eieren har dette god tro fordi (a) eier har prøvd produktet eller tjenesten nevnt før anbefale det eller (b) eier har forsket omdømmet til leverandøren og har besluttet å anbefale leverandørens produkter eller tjenester basert på leverandørens historie gir disse eller andre produkter eller tjenester. Uttalelsene fra eieren om produkter og tjenester gjenspeiler eierens ærlige mening basert på fakta kjent til eieren ved et produkt eller tjeneste er nevnt på 2-remove-virus.com.

MULIGE BIAS OG DUE DILIGENCE

Eierens mening om et produkt eller tjeneste kan være delvis dannet (bevisst eller ubevisst) delvis basert på det faktum at eieren har blitt kompensert eller vil bli kompensert på grunn av eierens forretningsforhold med leverandører.

I noen tilfeller har eieren og en leverandør en bedrift eller personlig forhold som ikke involverer eieren mottar kompensasjon relatert til produkter og tjenester nevnt på 2-remove-virus.com. Men er hva slags forholdet tilstrekkelig til å etablere et materiale forbindelse mellom eieren og leverandøren.

Fordi det er et materiale forbindelse mellom eier og leverandører av produkter eller tjenester nevnt på 2-remove-virus.com, bør du alltid anta at eieren kan være partisk på grunn av eierens forholdet med en leverandør og/eller fordi eieren har fått eller vil få noe av verdi fra en leverandør.

Utføre dine egne due diligence før du kjøper et produkt eller tjeneste som er nevnt på 2-remove-virus.com (eller noe annet nettsted).

KOMPENSASJON

Typen Kompensasjonen mottatt av eieren kan variere. I noen tilfeller kan eieren få gratis produkter, tjenester eller penger fra en leverandør før nevner leverandørens produkter eller tjenester på 2-remove-virus.com.

I andre tilfeller kan eieren få monetære provisjon eller ikke-monetær kompensasjon når du iverksette tiltak basert på innholdet i 2-remove-virus.com. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, når du kjøper et produkt eller en tjeneste fra leverandør når du klikker på en affiliate link på 2-remove-virus.com.

INNTJENING ANSVARSFRASKRIVELSER OG DENNE POLITIKKEN

Hvis inntektene ansvarsfraskrivelser har 2-remove-virus.com er denne kompensasjon avsløringen politikken innlemmet i ansvarsfraskrivelsene som referanse.

HELSE ANSVARSFRASKRIVELSER OG DENNE POLITIKKEN

Hvis 2-remove-virus.com har helse FRASKRIVELSER, er denne kompensasjon avsløringen politikken innlemmet i ansvarsfraskrivelsene som referanse.

PÅ SPØRSMÅL OM PRODUKTER OG TJENESTER

Eierens mål er å gjøre opplevelsen bruker dette nettstedet en hyggelig opplevelse. Hvis du har spørsmål om produkter eller tjenester som er nevnt på dette nettstedet, vennligst kontakt eieren og har besvart disse spørsmål før du foretar et kjøp av slike produkter eller tjenester.

Vær oppmerksom på at innholdet på denne siden kan endres uten forvarsel.