” Summon To Court For Pedophilia ” e-post är en bluff som främst riktar sig till fransktalande användare eftersom den är skriven på franska. Den huvudsakliga avsikten med just denna e-postbedrägeri är inte exakt tydlig, även om det sannolikt antingen kommer att phish användarnas personliga information eller lura dem att betala falska böter. E-postmeddelandet informerar användare om att de kan debiteras för att titta på barnpornografiska videor och delta i pedofili, liksom andra brott. E-postmeddelandet ska se ut som ett stämningsmeddelande.

 

Summon To Court For Pedophilia email scam

 

Det här e-postmeddelandet riktar sig till fransktalande användare men det finns nästan identiska som riktar sig till användare i andra länder. E-postmeddelandet skickas förmodligen av frankrikes justitieministerium och är tänkt att informera användare om att de kan anklagas för olika brott relaterade till pedofili och barnpornografi. E-postmeddelandet nämner olika lagar och artiklar för att skrämma användare.

Enligt e-postmeddelandet har användarna 72 timmar på sig att förklara sig via e-post. Om användarna inte svarar kommer ärendet att överföras till en domare, som sedan utfärdar en arresteringsorder. För att svara på e-postmeddelandet måste användarna ange sin personliga information, inklusive fullständigt namn, telefonnummer, hemadress etc. När kommunikationen med dessa bedragare har upprättats kan bedragare försöka få användare att betala ”böter” för att förmodligen släppa avgifterna.

Bonjour

Vous trouverez en pièces jointes
Bien cordialement
Mr Christian RODRIGUEZ
Directeur général de la gendarmerie nationale
TEL:+33 6 44 66 00 73

MINISTÈRE de la JUSTICE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Gendarmerie
nationale
MAIL :gendarmerienationale545@gmail.com

CONVOCATION EN JUSTICE

Pou r les nécessités d’une enquête judiciaire (Article 390-1 du Code de procédure pénale)

À votre attention

À la demande de Madame. Catherine DE BOLLE commissaire générale de la police fédérale, élue au poste de Directrice d’Europol ” Brigade de protection des mineurs (BPM) ” nous vous adressons cette convocation. La COPJ ou convocation par officier de police judiciaire est prévue par l’article 390-1 du Code de Procédure Pénale. Elle vaut citation devant le Tribunal et est décidée par le Procureur de la République. En application des dispositions de l’article 372 du code pénal énonce : ” Tout attentat à la pudeur commis sans violences ni menaces sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de 16 ans accomplis, sera puni de la réclusion. L’article 227-23 du Code pénal dispose : « Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer. d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 Euros d’amende. Nous engageons à votre encontre, des poursuites judiciaires peu après une saisie informatique de la Cyber-infiltration pour :

– Pédopornographie
– Pédophilie
– Exhibitionnisme
– Cyber pornographie
– Trafic sexuel

Pour votre information. la loi 390-1 du Code de procédure pénale de mars 2007 aggrave les peines lorsque les propositions. les agressions sexuelles ou les viols ont pu être commis en recourant à internet. Vous avez commis l’infraction après avoir été ciblé sur internet (site d’annonce), visualisation de vidéo à caractère pédopornographique . des photos/vidéos dénudées de mineur ont été enregistrées par notre cyber-gendarme et constituent les preuves de vos infractions.
Dans un souci de confidentialité nous vous adressons cet e-mail. vous êtes prié de vous faire entendre par mail en écrivant vos justifications pour qu’elles soient mises en examen et vérifiées afin d’évaluer les sanctions : cela dans un délai strict de 72 heures. Passé ce délai. nous nous verrons dans l’obligation de transmettre notre rapport à Mme Maryvonne CAILLIBOTTE. Procureur de la République de Versailles pour établir un mandat d’arrêt à votre encontre et nous procéderons à votre arrestation immédiate par la gendarmerie la plus proche de votre Lieu de résidence et vous serez fiché au registre national des délinquants sexuels. Dans ce cas. votre dossier sera également transmis aux associations de lutte contre la pédophilie et aux medias pour publication de personne fiché au RN DS.

Cordialement,

Mr. Christian RODRIGUEZ,
Directeur général de la Gendarmerie Nationale
MAIL :gendarmerienationale545@gmail.com
—-
DIRECTION CENTRALE DE LA GENDARMERIE
BRIGADE DE PROTECTION DES MINEURS
Adresse : 4 rue Claude-Bernard 92130 Issy-les-Moulineaux

Om användare faller för dessa typer av bedrägerier och ger bort sin känsliga information, bör de vara mycket försiktiga med oönskade e-postmeddelanden, telefonsamtal eller annan kontakt. När användarnas information finns där ute kommer den att säljas på olika hackerforum och användas för olika bedrägerier.

Hur man identifierar ” Summon To Court For Pedophilia ” e-postmeddelanden som bedrägerier

Dessa typer av bedrägerier använder psykologisk taktik för att skrämma och pressa användare. Ett e-postmeddelande som anklagar användare för att titta på videor om övergrepp mot barn och ägna sig åt pedofili skulle skrämma vem som helst, oavsett om de är skyldiga till att göra det eller inte. För att undvika ytterligare rättsliga åtgärder och en lång utredning kan användare som får ” Summon To Court For Pedophilia ” bluffmeddelanden välja att betala den begärda summan pengar.

E-postmeddelanden som hotar rättsliga åtgärder är mycket lätta att identifiera som bedrägerier. Främst för att brottsbekämpande enheter inte skickar e-postmeddelanden så här. Om användare anklagades för ett brott skulle de kontaktas via telefon eller fysiskt brev, beroende på deras hemland. De skulle absolut inte bli ombedda att lämna vittnesmål eller andra detaljer via e-post. Dessutom, om användare anklagades för ett allvarligt brott som pedofili eller titta på barnpornografi, skulle det bli en lång utredning och böter skulle verkligen inte få anklagelserna att försvinna.

Om användare inspekterar dessa e-postmeddelanden med ett tydligt huvud skulle det bli klart mycket snabbt att det inte är riktigt. Inte bara är innehållet inte meningsfullt utan själva e-postmeddelandena är fulla av grammatik / stavfel. Officiell korrespondens från brottsbekämpande myndigheter skulle inte ha några misstag i dem eftersom det skulle se oprofessionellt ut. Men eftersom skadliga aktörer ofta använder översättningsverktyg som Google Translate, använder e-postmeddelandena mycket besvärligt språk / frasering som du normalt inte skulle se i officiell korrespondens.

Bluff-e-postmeddelanden som ” Summon To Court For Pedophilia ” skickas vanligtvis från mycket tvivelaktiga e-postadresser, så det är en annan giveaway. Ett legitimt e-postmeddelande från en brottsbekämpande myndighet skulle inte skickas från en slumpmässig e-postadress som slutar på @gmail.com.

Kommentera