Archívy kategórií: Adware

Browser Assistant Odstránenie

Browser Assistant presmerovania sa vyskytujú z dôvodu adware v počítači. Vy sami nastavíte softvér podporovaný reklamou, ktorý sa vyskytol...

Odstrániť Getyu.pro pop-up ads

Getyu.pro pop-up ads ad-podporovaný softvér bude vytvárať reklamy a vyplniť obrazovku s nimi, pretože jeho cieľom je, aby sa príjem. Adware...

Odstrániť Update Required! Scam

Update Required! Scam odkazuje na falošné oznámenie, ktoré nepravdivo tvrdí, že je potrebné nainštalovať základnú aktualizáciu. Interak...

Odstrániť Wbxd ransomware

Ransomware známy ako je Wbxd ransomware kategorizovaný ako ťažká infekcia, vzhľadom na množstvo škôd, ktoré môže spôsobiť. Zatiaľ čo r...