Archívy kategórií: Potenciálne nechcené aplikácie

Odstrániť K9-PCFixer

K9-PCFixer je potenciálne nechcený program (PUP), inzerovaný ako nástroj na optimalizáciu systému, ktorý údajne urýchli počítač a zlep...

WinZip Disk Tools Odstránenie

WinZip Disk Tools je potenciálne nechcený program (PUP), ktorý je inzerovaný ako optimalizácia systému. Optimalizácia systému sú programy,...

MacFly Pro Malware Odstránenie

MacFly Pro Malware odkazuje na potenciálne nechcený program (PUP), ktorý je inzerovaný ako program optimalizácie systému pre počítače Mac....

Odstrániť BoostSpeed

BoostSpeed je inzerovaná ako nástroj pre optimalizáciu systému, ale je klasifikovaný ako potenciálne nechcený program (PUP) niektoré anti-v...

Ako odstrániť One Updater

One Updater je potenciálne nechcený program (PUP), ktorý je propagovaný ako nástroj, ktorý bude údajne aktualizovať programy nainštalovan...