คลังเก็บหมวดหมู่: แอดแวร์

MotivePrime Adware

ระบุโดยซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสเช่น Avast, Kaspersky, Malwarebytes, AVG, Symantec เ...

Snowlaysecond.top ads

ระบุโดยโปรแกรมกําจ ัดไวรัสเช่น Avast, Kaspersky, Malwarebytes, AVG, Symantec เป็น...

WirelessZipServer

WirelessZipServer นักจี้เบราว์เซอร์ไวรัส Mac จะเรียกว่าไวรัสเปลี...

Snowlaysecond.top ads

ตรวจพบโดยโปรแกรมกําจ ัดไวรัสเช่น Avast, Kaspersky, Malwarebytes, AVG, Symantec เป...

Now-scan.com ads

Now-scan.com ads จะเปิดเผยคุณเพื่อโฆษณามันเป็นการติดเชื้อแอด...

Device-undershield.com Ads

Device-undershield.com Ads จะเปิดเผยให้คุณโฆษณาเนื่องจากเป็นแอดแวร...