คลังเก็บหมวดหมู่: Browser Hijacker

Tempo Search Virus

Tempo Search Virus เปลี่ยนเส้นทางไวรัสหรือที่รู้จักกันทั่วไปว...

Koom virus

แรนซัมแวร์ที่รู้จักกันในชื่อ Koom จัดเป็นภัยคุกคามที่...

PDFConverterSearchZone

PDFConverterSearchZone เป็นไวรัสเปลี่ยนเส้นทางหรือที่เรียกว่านัก...

searchdefault.co

searchdefault.co เปลี่ยนเส้นทางไวรัส หรือคุณอาจรู้จักในฐานะนั...

BettingSiteDefender

BettingSiteDefender ถือเป็นไวรัสเปลี่ยนเส้นทางและอาจป้อนด้วยแพ...