คลังเก็บหมวดหมู่: Browser Hijacker

เอา Newsshop.cc pop-up ads

Newsshop.cc pop-up ads นักจี้เบราว์เซอร์อาจรับผิดชอบต่อการแก้ไขเ...

เอา Cactus Search virus

Cactus Search virus นักจี้เบราว์เซอร์อาจต้องรับผิดชอบต่อการตั้...

เอา Eouldeco.online ads

Eouldeco.online ads จัดเป็นนักจี้และอาจป้อนด้วยแพ็คเกจโปรแกรม ...

Eouldeco.online กำจัด

Eouldeco.online เป็นไวรัสเปลี่ยนเส้นทางที่อาจติดกับแอปพลิเค...