คลังเก็บหมวดหมู่: Browser Hijacker

เอา Clicktube7.com

Clicktube7.com ไวรัสเป็นนักจี้ที่ไม่น่าเชื่อถือที่มีเป้าหมา...

เอา Mainsiteofupdatenow.best

Mainsiteofupdatenow.best เชื่อว่าจะเป็นไวรัสเส้นทาง, การปนเปื้อนค่อ...

เอา Uiz.io

Uiz.io เป็นนักจี้ที่แบ่งเป็นการติดเชื้อเล็กๆน้อยๆสวย. ผ...

เอา Gestyy.com

Gestyy.com เป็นไวรัสเปลี่ยนเส้นทางไม่เชื่อว่าจะเป็นการติ...