คลังเก็บหมวดหมู่: Browser Hijacker

Wp20.ru

Wp20.ru เป็นไวรัสเปลี่ยนเส้นทางที่กําหนดเป้าหมายอุปกรณ...

ByteFence Secure Browsing

ByteFence Secure Browsing เป็นส่วนขยายที่ได้รับการติดตั้งควบคู่ไปก...

Ytmp3.cc Removal

Ytmp3.cc  เป็นเว็บไซต์แปลงวิดีโอที่ผู้ใช้มักใช้เพื่อแปล...

Cool Search Browser Hijacker

Cool Search Browser Hijacker จะทําการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ต้องการในเบราว...