คลังเก็บหมวดหมู่: แอดแวร์

Browser Assistant กำจัด

Browser Assistant มีการตรวจสอบใหม่เนื่องจากแอดแวร์บนเครื่องขอ...

เอา Getyu.pro pop-up ads

Getyu.pro pop-up ads ซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนโฆษณาจะสร้างโฆษณาและเต...

เอา Websterd.online pop-up ads

Websterd.online pop-up ads หากการเปลี่ยนเส้นทางเกิดขึ้น คุณอาจมีแอดแ...

เอา Update Required! Scam

Update Required! Scam หมายถึงการแจ้งเตือนปลอมที่อ้างว่าคุณต้องต...

เอา Wbxd ransomware

แรนซัม Wbxd ransomware แวร์ที่รู้จักกันในชื่อมีการจัดหมวดหมู่...