คลังเก็บหมวดหมู่: แอดแวร์

ConvertMyFile Search กำจัด

ConvertMyFile Search การเปลี่ยนเส้นทางจะเกิดขึ้นเนื่องจากซอฟต์แ...

เอา Ultra Sports Search

Ultra Sports Search เป็นไวรัสเปลี่ยนเส้นทางไม่ได้จัดหมวดหมู่เป...

เอา SearchAdditionally adware

ตรวจพบโดยซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสเช่น Avast, Kaspersky, Malwarebytes, AVG, Symantec ...

เอา FilterIdea

ตรวจพบโดยซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสเช่น Avast, Kaspersky, Malwarebytes, AVG, Symantec ...

เอา TechSignalSearch Extension

TechSignalSearch Extension ตั้งใจที่จะเปิดเผยให้คุณเป็นโฆษณามากที่ส...