คลังเก็บหมวดหมู่: แอดแวร์

Mr Beast Giveaway POP-UP Scam

Mr Beast Giveaway POP-UP Scam จะขอให้ผู้ใช้อนุญาตการแจ้งเตือน การโจมตี...

G2news.biz Virus

G2news.biz ไวรัสที่เปลี่ยนเส้นทางอาจรับผิดชอบต่อการตั้งค...

Remove Gate15.xyz pop-up ads

ตรวจพบโดยซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสเช่น Avast, Kaspersky, Malwarebytes, AVG, Symantec...

Watch-now.club การอพยพ

Watch-now.club นักจี้อาจต้องรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงที่ด...