คลังเก็บหมวดหมู่: แอดแวร์

Social Network Ad Blocker Adware

Social Network Ad Blocker Adware มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงโฆษณาให้มากที่สุ...

Centralheat.me Ads

ป๊อปอัปและรีเพิลเช่น Centralheat.me Ads มักจะไม่เกิดขึ้นเนื่อง...

Read-before-the-rest.com Ads

หาก Read-before-the-rest.com Ads เกิดการเปลี่ยนเส้นทางซอฟต์แวร์ที่สน...

Alfaiztech.com pop-up ads

Alfaiztech.com pop-up ads ซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการโฆษณามีความรับผิด...

Fewmonthst.space

หากมีการเปลี่ยนเส้นทาง Fewmonthst.space โฆษณาคุณอาจมีแอดแวร์ป...

News-zesero.cc pop-up ads

หากมี News-zesero.cc pop-up ads การรีเวาท์เกิดขึ้นแอดแวร์อาจจะถูกต...