คลังเก็บหมวดหมู่: Browser Hijacker

เอา instantemailapp.com

instantemailapp.com เป็นเว็บไซต์ที่น่าสงสัยที่เป็นของเบราว์เซอ...

เอา Savethevideo.com

Savethevideo.com เป็นไวรัสเปลี่ยนเส้นทางที่อาจจะมีในระบบปฏิบ...

เอา jightlydra.club

jightlydra.club ถือเป็นไวรัสเปลี่ยนเส้นทางภัยคุกคามที่จะทํา...

เอา Mol9.biz

Mol9.biz เป็นจี้ที่อาจจะติดเชื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ของค...