คลังเก็บหมวดหมู่: Fake Antispyware

เอา ErrorFix

ErrorFixโฆษณาเป็นรีจิสทรีทำความสะอาดที่ควรปรับปรุงประส...

เอา One10 PC Cleaner

One10 PC Cleanerจัดเป็นโปรแกรมประยุกต์ที่อาจ มันจะส่งเสริมเป...

เอา AWM Antivirus

AWM Antivirusถูกจัดประเภทเป็นอันธพาลต่อต้านสปายแวร์โปรแกรม...

เอา Fake Windows Restore

Fake Windows Restoreถูกจัดประเภทเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ...

เอา PC Clean Pro

PC Clean Proเป็นโปรแกรมป้องกันสปายแวร์โรกที่แอบเป็น เครื่อ...

เอา Protective Antivirus 2015

Protective Antivirus 2015เป็นโปรแกรมป้องกันสปายแวร์โรกที่ disguises ตัวเอ...