คลังเก็บหมวดหมู่: Malware

เอา .LolKek file virus

.LolKek file virus เป็นการติดเชื้อที่รุนแรงสวยที่เรียกว่า ransomware ...

เอา .XNMMP file virus

แรนซัมแวร์ที่เรียกว่า XNMMP แรนซัมแวร์ถูกจัดเป็นการติด...

LCK ransomware กำจัด

ransomware ที่เรียกว่า LCK ransomware เป็นประเภทเป็นภัยคุกคามที่เป็น...

.Slfyvggi ransomware กำจัด

.Slfyvggi ransomware เป็นมัลแวร์เข้ารหัสไฟล์ที่เรียกว่า ransomware ในร...

เอา .Viper file ransomware

แรนซัมแวร์ที่เรียกว่า .Viper file ransomware ถูกจัดว่าเป็นภัยคุกคา...

เอา Crypt ransomware

Crypt ransomware ถือเป็นการติดเชื้อที่รุนแรงที่เรียกว่า ransomware ...