คลังเก็บหมวดหมู่: Malware

J4fsf Ransomware

แรนซัมแวร์ที่รู้จักกัน J4fsf Ransomware ในชื่อถูกจัดประเภทเป็...

.Porn virus

แรนซัมแวร์ที่รู้จักกันในชื่อ . Porn virus จัดประเภทเป็นการ...

Read Ransomware

แรนซัมแวร์ที่รู้จักกัน Read Ransomware ในชื่อถูกจัดประเภทเป็...

Kcry ransomware

แรนซัมแวร์ที่รู้จักกันในชื่อ . ไฟล์ Kcry จัดเป็นการติดเ...