คลังเก็บหมวดหมู่: โปรแกรมประยุกต์อาจ

MacFly Pro Malware กำจัด

MacFly Pro Malware หมายถึงโปรแกรมที่อาจไม่เป็นที่ต้องการ (PUP) ที่...

เอา BoostSpeed

BoostSpeed โฆษณาเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพระบบ แต่จัด...

วิธีลบ One Updater

One Updater เป็นโปรแกรมที่อาจไม่เป็นที่ต้องการ (PUP) ที่ได้รั...

เอา Driver Restore

Driver Restore คือโปรแกรมปรับปรุงโปรแกรมควบคุม ซึ่งจัดเป็นโ...

PowerMyMac กำจัด

PowerMyMac ตรวจพบโดยโปรแกรมป้องกันไวรัสที่คุณติดตั้งน่าจ...