คลังเก็บหมวดหมู่: โปรแกรมประยุกต์อาจ

เอา K9-PCFixer

K9-PCFixer เป็นโปรแกรมที่อาจไม่เป็นที่ต้องการ (PUP) โฆษณาเป็น...

WinZip Disk Tools กำจัด

WinZip Disk Tools เป็นโปรแกรมที่อาจไม่เป็นที่ต้องการ (PUP) ที่ได้...

MacFly Pro Malware กำจัด

MacFly Pro Malware หมายถึงโปรแกรมที่อาจไม่เป็นที่ต้องการ (PUP) ที่...

เอา BoostSpeed

BoostSpeed โฆษณาเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพระบบ แต่จัด...

วิธีลบ One Updater

One Updater เป็นโปรแกรมที่อาจไม่เป็นที่ต้องการ (PUP) ที่ได้รั...