คลังเก็บหมวดหมู่: Trojan

secoh-qad.exe

โทรจันทั่วไปบางตัวถูกระบุโดยซอฟต์แวร์กําจัดมัลแวร...