คลังเก็บหมวดหมู่: Trojan

Wacatac Trojan

หากซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณตรวจพบสิ่งที่ชื่อ Wacata...

Revive Banking Trojan

หากคุณมีโปรแกรมป้องกันไวรัสก็อาจใช้ Revive Banking Trojan เพื่อร...

Themida Trojan การอพยพ

ระบบของคุณอาจติดเชื้อโทรจันหากซอฟต์แวร์กําจัดมัลแว...

Trojan:SLocker

หากคุณมีแอปพลิเคชันป้องกันมัลแวร์อาจใช้ Trojan:SLocker เพื่อ...