คลังเก็บหมวดหมู่: Trojan

Revive Banking Trojan

หากคุณมีโปรแกรมป้องกันไวรัสก็อาจใช้ Revive Banking Trojan เพื่อร...

Themida Trojan การอพยพ

ระบบของคุณอาจติดเชื้อโทรจันหากซอฟต์แวร์กําจัดมัลแว...

Trojan:SLocker

หากคุณมีแอปพลิเคชันป้องกันมัลแวร์อาจใช้ Trojan:SLocker เพื่อ...

Troj_frs.vsnta322

หากโปรแกรมกําจัดมัลแวร์ที่ติดตั้งกําลังระบุสิ่งที...

Trojan.Autoit การอพยพ

หากโปรแกรมป้องกันมัลแวร์ที่ติดตั้งกําลังตรวจพบบางส...

UpdateAgent Trojan

หากซอฟต์แวร์กําจัดมัลแวร์ที่ติดตั้งกําลังระบุบางส...