คลังเก็บหมวดหมู่: Trojan

Trojan.Kryptik การอพยพ

Trojan.Kryptik ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อระบุโทรจันทั่วไป โทรจันมีก...

Win32:Evo-gen

Win32:Evo-gen เป็นชื่อการตรวจจับแอปพลิเคชันป้องกันมัลแวร์จ...

Ares banking Trojan กำจัด

Ares banking Trojan คือสิ่งที่ซอฟต์แวร์ป้องกันมัลแวร์จํานวนมาก...

Win32:BogEnt กำจัด

อาจมีการปนเปื้อนโทรจันทั่วไปในระบบของคุณ Win32:BogEnt หากมี...

เอา CopperStealer Malware

ถ้าคุณมีซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส CopperStealer Malware โปรดทราบว่าโท...