คลังเก็บหมวดหมู่: Trojan

เอา CryptInject.A

หากคุณมีซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสอาจใช้ CryptInject.A สำหรับการต...

เอา S.Nemucod

หากมีการติดตั้งโปรแกรมกำจัดมัลแวร์บนเครื่องของคุณอ...

เอา Trojan.GenericKD.40401242

ถ้าคุณมีโปรแกรมป้องกันมัลแวร์, มันอาจใช้ Trojan.GenericKD.40401242 เพ...

เอา BlackRemote

BlackRemote โทรจันคิดว่าเป็นภัยคุกคามรุนแรงที่อาจทำให้เกิ...

เอา Casbaneiro trojan

Casbaneiro trojan จัดเป็นภัยคุกคามโทรจัน, และมันอาจจะเข้าสู่ระ...

เอา Phoenix keylogger

Phoenix keylogger เป็นโทรจันที่สามารถซ่อนบนคอมพิวเตอร์ของคุณผ...