” Summon To Court For Pedophilia ” e-mail je podvod, ktorý sa primárne zameriava na francúzsky hovoriacich používateľov, pretože je napísaný vo francúzštine. Hlavný zámer tohto konkrétneho e-mailového podvodu nie je úplne jasný, aj keď je pravdepodobné, že buď vyčerpá osobné údaje používateľov, alebo ich oklame, aby zaplatili falošné pokuty. E-mail informuje používateľov, že môžu byť obvinení z prezerania videí s detskou pornografiou a zapájania sa do pedofílie, ako aj iných trestných činov. E-mail má vyzerať ako upozornenie na predvolanie.

 

Summon To Court For Pedophilia email scam

 

Tento konkrétny e-mail sa zameriava na francúzsky hovoriacich používateľov, ale existujú takmer identické e-maily zacielené na používateľov v iných krajinách. E-mail údajne posiela ministerstvo spravodlivosti Francúzska a jeho cieľom je informovať používateľov, že môžu byť obvinení z rôznych trestných činov súvisiacich s pedofíliou a detskou pornografiou. V e-maile sa spomínajú rôzne zákony a články s cieľom zastrašiť používateľov.

Podľa e-mailu majú používatelia 72 hodín na to, aby sa vysvetlili e-mailom. Ak používatelia neodpovedia, prípad sa postúpi sudcovi, ktorý potom vydá zatýkací rozkaz. Ak chcú používatelia odpovedať na e-mail, musia poskytnúť svoje osobné údaje vrátane celého mena, telefónneho čísla, adresy bydliska atď. Po nadviazaní komunikácie s týmito podvodníkmi sa podvodníci môžu pokúsiť prinútiť používateľov, aby zaplatili “pokutu”, aby údajne stiahli poplatky.

Bonjour

Vous trouverez en pièces jointes
Bien cordialement
Mr Christian RODRIGUEZ
Directeur général de la gendarmerie nationale
TEL:+33 6 44 66 00 73

MINISTÈRE de la JUSTICE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Gendarmerie
nationale
MAIL :gendarmerienationale545@gmail.com

CONVOCATION EN JUSTICE

Pou r les nécessités d’une enquête judiciaire (Article 390-1 du Code de procédure pénale)

À votre attention

À la demande de Madame. Catherine DE BOLLE commissaire générale de la police fédérale, élue au poste de Directrice d’Europol ” Brigade de protection des mineurs (BPM) ” nous vous adressons cette convocation. La COPJ ou convocation par officier de police judiciaire est prévue par l’article 390-1 du Code de Procédure Pénale. Elle vaut citation devant le Tribunal et est décidée par le Procureur de la République. En application des dispositions de l’article 372 du code pénal énonce : ” Tout attentat à la pudeur commis sans violences ni menaces sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de 16 ans accomplis, sera puni de la réclusion. L’article 227-23 du Code pénal dispose : « Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer. d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 Euros d’amende. Nous engageons à votre encontre, des poursuites judiciaires peu après une saisie informatique de la Cyber-infiltration pour :

– Pédopornographie
– Pédophilie
– Exhibitionnisme
– Cyber pornographie
– Trafic sexuel

Pour votre information. la loi 390-1 du Code de procédure pénale de mars 2007 aggrave les peines lorsque les propositions. les agressions sexuelles ou les viols ont pu être commis en recourant à internet. Vous avez commis l’infraction après avoir été ciblé sur internet (site d’annonce), visualisation de vidéo à caractère pédopornographique . des photos/vidéos dénudées de mineur ont été enregistrées par notre cyber-gendarme et constituent les preuves de vos infractions.
Dans un souci de confidentialité nous vous adressons cet e-mail. vous êtes prié de vous faire entendre par mail en écrivant vos justifications pour qu’elles soient mises en examen et vérifiées afin d’évaluer les sanctions : cela dans un délai strict de 72 heures. Passé ce délai. nous nous verrons dans l’obligation de transmettre notre rapport à Mme Maryvonne CAILLIBOTTE. Procureur de la République de Versailles pour établir un mandat d’arrêt à votre encontre et nous procéderons à votre arrestation immédiate par la gendarmerie la plus proche de votre Lieu de résidence et vous serez fiché au registre national des délinquants sexuels. Dans ce cas. votre dossier sera également transmis aux associations de lutte contre la pédophilie et aux medias pour publication de personne fiché au RN DS.

Cordialement,

Mr. Christian RODRIGUEZ,
Directeur général de la Gendarmerie Nationale
MAIL :gendarmerienationale545@gmail.com
—-
DIRECTION CENTRALE DE LA GENDARMERIE
BRIGADE DE PROTECTION DES MINEURS
Adresse : 4 rue Claude-Bernard 92130 Issy-les-Moulineaux

Ak používatelia prepadnú týmto typom podvodov a prezradia svoje citlivé informácie, mali by byť veľmi opatrní pri nevyžiadaných e-mailoch, telefonátoch alebo akomkoľvek inom kontakte. Akonáhle budú informácie používateľov k dispozícii, budú sa predávať na rôznych hackerských fórach a používať na rôzne podvody.

Ako identifikovať ” Summon To Court For Pedophilia ” e-maily ako podvody

Tieto typy podvodov používajú psychologickú taktiku na vystrašenie a nátlak na používateľov. E-mail obviňujúci používateľov zo sledovania videí zneužívania detí a zapájania sa do pedofílie by každého znepokojil, či už je za to vinný alebo nie. Aby sa predišlo ďalším právnym krokom a zdĺhavému vyšetrovaniu, používatelia, ktorí dostanú ” Summon To Court For Pedophilia ” podvodné e-maily, sa môžu rozhodnúť zaplatiť požadovanú sumu peňazí.

E-maily, ktoré ohrozujú právne kroky, sa dajú veľmi ľahko identifikovať ako podvody. Hlavne preto, že orgány činné v trestnom konaní takéto e-maily neposielajú. Ak by boli používatelia obvinení zo spáchania trestného činu, kontaktovali by ich telefonicky alebo fyzicky, v závislosti od krajiny ich pobytu. Určite by sa od nich nežiadalo, aby poskytli svedectvo alebo iné podrobnosti prostredníctvom e-mailu. Okrem toho, ak by boli používatelia obvinení zo závažného trestného činu, ako je pedofília alebo sledovanie detskej pornografie, došlo by k dlhému vyšetrovaniu a pokuta by obvinenia určite nezmizli.

Ak by používatelia kontrolovali tieto e-maily s čistou hlavou, veľmi rýchlo by bolo jasné, že to nie je skutočné. Obsah nielenže nedáva zmysel, ale samotné e-maily sú plné gramatických / pravopisných chýb. Oficiálna korešpondencia od orgánov činných v trestnom konaní by nemala žiadne chyby, pretože by to vyzeralo neprofesionálne. Ale pretože zlomyseľní aktéri často používajú prekladateľské nástroje, ako je Prekladač Google, e-maily používajú veľa nepríjemných jazykov / formulácií, ktoré by ste za normálnych okolností v oficiálnej korešpondencii nevideli.

Podvodné e-maily ako ” Summon To Court For Pedophilia ” sa zvyčajne odosielajú z veľmi pochybných e-mailových adries, takže je to ďalší darček. Legitímny e-mail od orgánu činného v trestnom konaní by nebol odoslaný z náhodne vyzerajúcej e-mailovej adresy, ktorá končí na @gmail.com.

Pridaj komentár